Hytteweb settes opp slik at din hytteeierforening eller vel-lag får en enkel men innholdsrik webside basert på en standard WordPress løsning.

Eget administrasjonsverktøy for styret som er integrert på websiden sammen med medlems- og betalingsløning for medlemmer og mye mer.