Styremøte 2.4.24 nasjonalt

Norsk Friluftsliv orienterte om at de søker finansiering til piloter med representasjon på fylkesnivå, i utvalgte fylker, i den hensikt å sikre flere midler til friluftslivsaktvitetet. Pilotene ønskes igangssatt fra 2025. Norsk Friluftsliv ønsker gjennom FNF å vinne kampen om arealene og gjennom pilotene å vinne kampen om aktivitetsmidlene. Norsk Friluftliv ønsker innspill og dialog…

Styremøte 16.2.24 nasjonalt

Styret diskuterte samarbeid og definisjonen av roller i FNF, basert på et grundig notat fra daglig leder. Styret bestemte seg for å revidere styringsdokumentet for å tydeliggjøre roller og forventninger i FNF-samarbeidet. Det ble også identifisert eksisterende forventninger og roller som krever bedre oppfølging. Diskusjonen fortsetter på styremøte 24.4, for å gi de nasjonale organisasjonene…