Hytteweb er et prosjekt for å utvikle en enkel webside portal for hytteeierforeninger og velforeninger.

Sandnes Hytteierforening som overliggende forening og webområde med Bersagel Hytteeierforening som underliggende, er et pilotprosjekt for å finne frem til en brukervennlig løsning både for foreningens styre og medlemmer.

Denne siden ble sist oppdatert 19. juli 2023.

På denne forsiden kommer:

  • Webcam som finnes i området