Nytt og brukt – Kjøp, salg og gis bort…

Denne siden og underliggende sider/tema skal enten ligge lokalt eller «regionalt»

Lokalt: Innhold som er ment å spre utover det lokale markedet må da hentes opp fra lokal side

Regionalt: Innhold som er lokalt må hentes fra regional side.

Hva type løsning det blir må vurderes i et langsiktig perspektiv…