Om alt som angår det lokale fellesskapet, lokaldemokratiet…

Vi bør alltid strekke oss etter å utnytte de lokale ressurser på en bedre måte