Det lokale næringslivet er viktig å få med her, slik at lokalsamfunnet kan støtte opp om arbeidsplasser og alt annet hva næringslivet bidrar til.

  • Restaurant og kafé
  • Dagligvare
  • Klær og sportsutstyr
  • Utleielokaler
  • Helse
  • Kunst og håndverk
  • Etc.