Her velger det enkelte tettsted hvilke andre nærliggende tettsteder som er aktuelle å hente RSS feed fra.

Eksempelvis for Bersagel er det naturlig med tettstedene rundt Hølen som binder Bersagel sammen med Ådnøy, Ims og Høle.