|

Alle kan blogge og informere

En viktig del av et fellesskap er å gi alle medlemmer av dette fellesskapet muligheten til å dele informasjon. Men det bør foreligge noen betingelser slik at informasjonen er aktuell for andre og uten å støte eller utsette andre for skade i en eller annen form.

Alle som ønsker kan registrere seg som «forfatter/blogger» på nettsiden og få tilgang til enkle verktøy for å legge ut en sak eller nyhet som andre kan ha nytte av. Det er jo slik man bidrar til å skape gode lokalsamfunn.

Akkurat hvordan dette gjøres i praksis er noe vi nå jobber med å utvikle en løsning for.

  • For å få tillatelse må man være medlem
  • Søknad for tilgang til funksjon sendes administrator/styre som gir tilgang
  • Det må foreligge en enkel og tydelig «vær varsom plakat» som sikrer kvaliteten på innholdet
  • Hver sak må legges inn i de rette kategoriene rettet mot de aktuelle målgruppene
  • En sak skal kategoriseres som nyhet hvis det er en «nyhet»
  • Saker som ikke er en nyhet skal kategoriseres som et blogginnlegg
  • En sak kan både være en nyhet og en blogg så lenge begge krav er oppfylt
  • Evt. (listen er under utvikling…)

Har du innspill?

One Comment

Legg igjen en kommentar