Styremøte 24.4.24 nasjonalt

Styret tildelte driftstøtte til tre fylkesvise FNF som hadde søkt og dokumentert behov for å dekke nødvendige kostnader til primærvirksomheten. Dersom FNF i andre fylker får vesentlig endrede økonomiske forutsetninger og som får behov for driftstilskudd oppfordres til å søke løpende gjennom året så snart behovet oppstår. Til FNF i fylkene: Ta gjerne kontakt med…

Styremøte 2.4.24 nasjonalt

Norsk Friluftsliv orienterte om at de søker finansiering til piloter med representasjon på fylkesnivå, i utvalgte fylker, i den hensikt å sikre flere midler til friluftslivsaktvitetet. Pilotene ønskes igangssatt fra 2025. Norsk Friluftsliv ønsker gjennom FNF å vinne kampen om arealene og gjennom pilotene å vinne kampen om aktivitetsmidlene. Norsk Friluftliv ønsker innspill og dialog…

Styremøte 16.2.24 nasjonalt

Styret diskuterte samarbeid og definisjonen av roller i FNF, basert på et grundig notat fra daglig leder. Styret bestemte seg for å revidere styringsdokumentet for å tydeliggjøre roller og forventninger i FNF-samarbeidet. Det ble også identifisert eksisterende forventninger og roller som krever bedre oppfølging. Diskusjonen fortsetter på styremøte 24.4, for å gi de nasjonale organisasjonene…

Nyheter, tema og kategorier

Nyheter, tema og kategorier

Aktuelle tema som kan settes opp i systemet for å kategorisere og spisse nyheter med nyhetsbrev til de ulike målgrupper… Lokale nyheter Nyheter som legges direkte inn på denne websiden… HVA:Tema – Kategori: HVEM:Målgruppe – Kategori: HVOR:Geografisk Målgruppe – Kategori: Presentert på siden i følgende rekkefølge fordi formålet er de nære nyhetene først. Taggs (eksempler):…