Nyheter, tema og kategorier

Aktuelle tema som kan settes opp i systemet for å kategorisere og spisse nyheter med nyhetsbrev til de ulike målgrupper…

Lokale nyheter

Nyheter som legges direkte inn på denne websiden…

HVA:Tema – Kategori:

 • Sport
 • Kultur
 • Eiendom
 • Transport
 • Mat og drikke

HVEM:Målgruppe – Kategori:

 • Barn
 • Ungdom
 • Voksne
 • Eldre

HVOR:Geografisk Målgruppe – Kategori:

Presentert på siden i følgende rekkefølge fordi formålet er de nære nyhetene først.

 • Lokalt
 • Lokalregion 1
 • Lokalregion 2
 • Kommunalt
 • Kommunalregion1
 • Fylke
 • Land
 • Verden

Taggs (eksempler):

 • Festival
 • Musikk
 • Fotball
 • Turer
 • Buss
 • Dyreliv

Regionale nyheter

Nyheter som merkes «regionale» på lokalt nivå, som da vil publiseres automatisk på de websider som er definert som regionale. Eksempelvis en nyhet på Bersagel som også gjelder Ådnøy, Ims og Høle kan være regional… men da må disse steder ha et eksklusivt navn på sin «region» eksempelvis Hølen.

Teknisk løsning

En løsning kan være at alle nyheter legges inn på en felles nyhetsside (nyheter.isandnes.net?) som deretter deler dette automatisk med de lokale sider som forfatteren eller redaktøren krysser av for.

RSS Feeder her:

Legg igjen en kommentar