En side om hvordan skape og sikre at flest mulig mennesker trives der de bor eller har hytte. Litt om regler, normer og folkeskikk. Det er fint om besøkende også tar hensyn og følger disse lokale særegenhetene.

Vi kan alle strekke oss mot å alltid bli en litt bedre utgave av oss selv, slik at vi kan bidra til et positivt utviklende lokalmiljø.