En oversikt over styrets oppgaver om hvem i styret som har ansvar for hva. Oversikten bør kontinuerlig oppdateres etter hvert som roller og oppgaver endres. Denne informasjonen er nyttig både for styret, medlemmene og andre slik at kommunikasjonen blir målrettet og effektiv.