Styremøte 16.2.24 nasjonalt

Styret diskuterte samarbeid og definisjonen av roller i FNF, basert på et grundig notat fra daglig leder. Styret bestemte seg for å revidere styringsdokumentet for å tydeliggjøre roller og forventninger i FNF-samarbeidet. Det ble også identifisert eksisterende forventninger og roller som krever bedre oppfølging. Diskusjonen fortsetter på styremøte 24.4, for å gi de nasjonale organisasjonene tid til å konsultere egne fylkesledd.

Styret mener at diskusjonen om roller og forventinger er mer grunnleggende enn Strategiplan. Derfor ble arbeidet med Strategiplanen utsatt inntil videre. Når dette arbeidet gjenopptas vil vi bygge videre på de nyttige innspillene, diskusjonene og dokumentene fra prosessen hittil.

Styret bestemte at det blir én felles landssamling for tillitsvalgte fra fylkene, nasjonale medlemsorganisasjoner, nasjonalt styre og ansatte (Tid fastsatt senere: 3-5. desember 2024), samt at det holdes samling for ansatte i første halvår 2024 og 2025. Vi håper på god deltakelse fra fylkesstyrene på Landssamlingen.

Styret vedtok årsregnskap og årsmelding for 2023, besluttet om organisering og tidspunkt for det nasjonale årsmøtet og fattet vedtak om driftstilskudd til FNF Møre og Romsdal.

Les hele protokollen fra styremøtet her

Innlegget Styremøte 16.2.24 nasjonalt dukket først opp på Nasjonalt.

Legg igjen en kommentar