Styremøte 20.6.24 nasjonalt

Dette var først styremøte etter årsmøtet. Styrets sammensetning var derfor en sak, men siden dette er et mellomår uten valg av leder eller nestelder, er det kun en endring, at Asgeir Knudsen er ny vara for Friluftsrådenes Landsforbund (FL). Styret består fortsatt av generalsekretærene i DNT, NJFF, Naturvernforbundet, Norsk Friluftsliv, FL og Norges speiderforbund og én representant valgt av og blant de ansatte.

Styret fikk en gjennomgang av FNFs historiske utviklinger, mandater og roller og har på denne bakgrunn bedt om forslag til endringer i styringsdokumentet for diskusjon på september-møtet, der det blir satt av ekstra tid til dette. Styret presiserer at betydelige endringer i styringsdokumentet skal på høring til FNF i fylkene.

Styret hadde sin årlig gjennomgang av styreinstruksen og av betalings- og godkjeningsfullmakter og spesifiserte disse detaljert i vedtak. Med kun én ansatt er det sunt med en diskusjon av hvilke kontrollmekanismer som bør være på plass og vedtak av hvilke fullmakter som gjelder. FNF i fylkene anbefales også å ha styrevedtak på koordinators økonomiske fullmakter, men disse behøver på ingen måte være identiske med de som gjelder nasjonalt.

For øvrig ble styret orientert om status personal, drift og økonomi.

Hele protokollen kan leses her.

Innlegget Styremøte 20.6.24 nasjonalt dukket først opp på Nasjonalt.

Legg igjen en kommentar