Styremøte 24.4.24 nasjonalt

Styret tildelte driftstøtte til tre fylkesvise FNF som hadde søkt og dokumentert behov for å dekke nødvendige kostnader til primærvirksomheten. Dersom FNF i andre fylker får vesentlig endrede økonomiske forutsetninger og som får behov for driftstilskudd oppfordres til å søke løpende gjennom året så snart behovet oppstår. Til FNF i fylkene: Ta gjerne kontakt med daglig leder for en prat om dette blir aktuelt.

De nasjonale organisasjonene skal samarbeide om å fremme nasjonale krav/standarder for publisering av høringssaker, slik at myndighetene kan legge bedre til rette for demokratisk medvirkning.

Daglig leder skal organisere digitalt dialogmøte for fag- og kontaktpersoner i de nasjonale organisasjonene og FNF-koordinatorene, for oppdatering og styrking av det felles faglige nettverket.

Styret vedtok årshjul for FNF nasjonalt for 2024-25, vedtok små endringer i årsplan for 2024 og ga nødvendige fullmakter for lønnsoppgjøret.

Diskusjon om samarbeid og roller var oppe, og skal fortsette videre.

Innlegget Styremøte 24.4.24 nasjonalt dukket først opp på Nasjonalt.

Legg igjen en kommentar