Utvikling av det lokale næringsliv

Et innlegg om det lokale næringslivet slik at man kan støtte de lokale tilbydere av gode saker enten det er pizza, ved eller forskjellige tjenester.