Driften av websiden styres av en eller flere mennesker, alt etter hvem som kjenner sitt kall. Det behøver ikke være en forening. Kan like godt være en interessegruppe som evt. kan ligge under en annen forening for å dele på felles tjenester og oppgaver.

Denne siden er uansett ment for å gi opplysninger om hva og hvem…