Styremøte 24.4.24 nasjonalt

Styret tildelte driftstøtte til tre fylkesvise FNF som hadde søkt og dokumentert behov for å dekke nødvendige kostnader til primærvirksomheten. Dersom FNF i andre fylker får vesentlig endrede økonomiske forutsetninger og som får behov for driftstilskudd oppfordres til å søke løpende gjennom året så snart behovet oppstår. Til FNF i fylkene: Ta gjerne kontakt med…