Nyheter, tema og kategorier

Nyheter, tema og kategorier

Aktuelle tema som kan settes opp i systemet for å kategorisere og spisse nyheter med nyhetsbrev til de ulike målgrupper… Lokale nyheter Nyheter som legges direkte inn på denne websiden… HVA:Tema – Kategori: HVEM:Målgruppe – Kategori: HVOR:Geografisk Målgruppe – Kategori: Presentert på siden i følgende rekkefølge fordi formålet er de nære nyhetene først. Taggs (eksempler):…

Ny webside på vei

Ny webside på vei

Her utvikles en helt ny webside for Sandnes Hytteeierforening. En komplett løsning hvor alt av funksjoner og tjenester er integrert, til fordel både for både medlemmene og styret. Deler av websiden vil bli styrt av automasjon og AI, bare for å nevne noe. Vi håper å være ferdig med utviklingen i slutten av året 2023….