Innkalling nasjonalt årsmøte14.5.24

Nasjonalt årsmøte i Forum for natur og friluftsliv holdes tirsdag 14. mai 2024 klokken 1300. Møtet holdes som hybrid møte.

Årsmøtedelegatene, styret, ordstyrer og daglig leder møter fysisk hos Norsk Friluftsliv i Christian Krohgs gate 10 i  Oslo.

FNF i fylkene, ansatte og andre med interesse for FNF er hjertelig velkomne til å følge årsmøtet digitalt via denne lenka.

Delegater

…(Oppnevnt av Norsk Friluftsliv)

…(Oppnevnt av Den norske Turistforening)

…(Oppnevnt av Norges Jeger- og Fiskerforbund)

…(Oppnevnt av Norges Naturvernforbund)

…(Oppnevnt av Friluftsrådenes Landsforbund)

(Daglig leder fyller inn navn innsendt fra medlemsorganisasjonene. Det er ett delegat per organisasjon).

Dagsorden

Sak 1. Konstituering av møtet
Forslag til vedtak: Sahar Azari velges som ordstyrer, Ole Lilleås som protokollfører og to personer til å signere protokollen.

Sak 2. Innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3. Årsmelding 2023
Årsberetning signert av styret her.
Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.

Sak 4. Årsregnskap 2023
Årsregnskap signert av styret her.
Revisjonsberetning her.
Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

Sak 5. Årsplan for 2024
Årsplan vedtatt av styret kommer her.
Forslag til vedtak: Årsplan godkjennes.

Sak 6. Utredning av vedtektsendringer
Årsmøtet vedtok i 2019 (sak 4) å nedsette et utvalg for å utrede vedtektsendring vedrørende arbeid på lokalt nivå.
Protokoll fra årsmøtet 2019 her.
Forslag til vedtak: Utvalg opprettet ved vedtak i årsmøtesak 4/2019 nedlegges.

Sak 7. Stadfesting av styrets medlemmer og varamedlemmer.
Forslag til vedtak: Årsmøtet stadfester at styret har følgende medlemmer og varamedlemmer:

Jfr. vedtektene «§ 12 Styret»: «Organisasjonene oppnevner styremedlem og varamedlem for ett år og melder dette i forkant av årsmøtet i FNF. Styret består av øverste administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og en representant valgt av og blant de ansatte.»

(Under oppdatering, bekreftede i fet skrift):

OrganisasjonMedlemVaraDen Norske TuristforeningDag Terje SolvangMaylinn StomperudNorges Jeger- og FiskerforbundEldar BerliBeate Krokan CarlssonNorges NaturvernforbundGro HolstadSahar AzariNorsk FriluftslivBente Lier*Hans Erik LerkelundFriluftsrådenes LandsforbundPaul WaalerAsgeir KnudsenValgt av og blant ansatteKristin FredheimPer Erik Motrøen

Jfr. vedtektene «§ 12 Styret»: «I tillegg skal én styreplass rotere blant de av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av styret fra før, for to år av gangen.» Valgt i 2023 – ikke på valg i år.

OrganisasjonMedlemVaraNorges speiderforbundStine Schultz HeireingLykke Juhler

Vel møtt!

Innlegget Innkalling nasjonalt årsmøte14.5.24 dukket først opp på Nasjonalt.

Legg igjen en kommentar