Styremøte 2.4.24 nasjonalt

Norsk Friluftsliv orienterte om at de søker finansiering til piloter med representasjon på fylkesnivå, i utvalgte fylker, i den hensikt å sikre flere midler til friluftslivsaktvitetet. Pilotene ønskes igangssatt fra 2025. Norsk Friluftsliv ønsker gjennom FNF å vinne kampen om arealene og gjennom pilotene å vinne kampen om aktivitetsmidlene. Norsk Friluftliv ønsker innspill og dialog i det videre arbeidet for å bidra til gjensidig styrking av disse formålene på fylkesnivå. Daglig leder skal innkalle til innspillsmøte for de ansatte i FNF med Norsk Friluftsliv. Styret vil diskutrere samordning med, og innspill til pilotprosjektet, på senere styremøte.

Styret bestemte dato for Landssamlingen. Hold av 4.-5. desember 2024.

Styret oppfordret de nasjonale medlemsorganisasjonene til å fremme FNFs interesser i Statsbudsjettet for 2025, vedtok at neste styreevaluering skal skje i 2025, gjennomgikk status økonomi, personal, HMS og drift og fattet formelle vedtak om nasjonalt årsmøte og driftstøtte til FNF i fylkene for 2024. Vedtaket innebærer at tildeling av driftstøtte følger samme mal som fjoråret.

Innlegget Styremøte 2.4.24 nasjonalt dukket først opp på Nasjonalt.

Legg igjen en kommentar